Whistleblower

WHISTLEBLOWER

Har jeres virksomhed brug for en ekstern whistleblowerordning, så kan I læse mere om vores tilbud på www.wblower.dk. 

TIDSFRISTER: 

Offentlige myndigheder og større virksomheder med mere end 250 ansatte skal have etableret deres whistleblowerordning før den 17.12.21.

 

Virksomheder med 50-249 medarbejdere skal have etableret deres whistleblowerordning før den 17.12.23.