Persondata og cookies

Politik for behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger og fortæller jer her, hvordan vi behandler jeres personoplysninger for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter jeres oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

VBL Rådgivning ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at jeres personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Vicky B. Lorenzen
Adresse: Bygmestervej 5, 5750 Ringe
CVR: 41 92 11 61
Telefonnr.: 93 10 11 11
Mail: info@vbl.dk
Website: vbl.dk

Beskrivelse af behandlinger

Vi behandler jeres oplysninger til et eller flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen. Vi sletter de oplysninger der ikke er nødvendige. 

Tryk på de forskellige faner for at se informationerne. 

Formål: Opfylde rådgivningsaftale

Hvilke oplysninger: Navn, firma, mail, telefon

Lovgrundlag:  Artikel 6, stk. 1, b, Artikel 6, stk. 1, c

Opbevaring: 5 hele regnskabsår

Formål: Opfylde rådgivningsaftale

Hvilke oplysninger: Navn, firma, mail, telefon

Lovgrundlag:  Artikel 6, stk. 1, b, Artikel 6, stk. 1, c

Opbevaring: 5 hele regnskabsår

Formål: Deltagelse i kursus eller webinar

Hvilke oplysninger: Navn, firma, mail, telefon

Lovgrundlag:  Artikel 6, stk. 1, b og Artikel 6, stk. 1, f, Artikel 6, stk. 1, c

Opbevaring: 5 hele regnskabsår

Formål: udsendelse af tilbud og information

Hvilke oplysninger: Mailadresse og navn

Lovgrundlag:  Artikel 6, stk. 1, a

Opbevaring: Senest 2 år efter fra melding

Formål: Bestilling af varer/ ydelser, samarbejde

Hvilke oplysninger: Navn, firma, mail, telefon

Lovgrundlag:  Artikel 6, stk. 1, b og f

Opbevaring: 5 hele regnskabsår

Formål: Indgå aftale med nye kunder
Hvilke oplysninger: Navn, firma, mail, telefon
Lovgrundlag:  Artikel 6, stk. 1, f
Opbevaring: Senest til der er foretaget kontakt eller 6 måneder efter indsamlingen
Når du er i kontakt med os via LinkedIn kan de samle oplysninger om dig, som du kan læse mere om her:
LinkedIns Privatlivspolitik
Vi benytter deres statistiske oplysninger om vores opslag og besvarer eventuelle kommentarer til opslag, hvor vi kan tagge dig. 

Overførsel

Jeres oplysninger overføres ikke til lande udenfor  EU/EØS uden at vi sikrer os at jeres oplysninger behandles efter de samme regler som indenfor EU. 

 

Jeres rettigheder

I har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om jer.  Hvis I vil gøre brug af jeres rettigheder, skal I kontakte VBL Rådgivning. 

 
Ret til indsigt

I har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om jer samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

 

Ret til berigtigelse

I har ret til at få forkerte oplysninger om jer rettet eller suppleret, så vi ikke
behandler oplysninger om jer, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

 

Ret til sletning

I har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, vi behandler om jer.

 

Ret til indsigelse

I har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af jeres personoplysninger, f.eks. fordi I mener, at vores behandling af jeres oplysninger ikke er lovlige.

 

Ret til begrænsning

I har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af jeres oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle jeres personoplysninger i nogle særlige situationer.

 

Ret til dataportabilitet

I har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 

Ret til at klage

I har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis I er utilfredse med den måde, vi behandler jeres personoplysninger på.

I finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger.

Cookies

Hjemmesider kan anvende ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.
VBL Rådgivning indsamler kun oplysninger, hvis du giver samtykke til det. 
Dog kan links til vores samarbejdspartnere indeholde cookies og det anbefales derfor, at du undlader at klikke på de links, hvis vil undgå det.
Læs mere om de forskellige cookies og hvordan du kan blokere dem på: https://erhvervsstyrelsen.dk/introduktion-til-cookies

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.