Handelsbetingelser for kurser

Disse handelsbetinger gælder ved køb af kurser hos VBL Rådgivning ApS, Bygmestervej 5, 5750 Ringe, CVR: 41921161

 

Ved tilmelding og betaling indgår kursisten en juridisk bindende aftale med VBL Rådgivning ApS om adgang til et udvalgt kursus.

Du vil efter tilmeldingen modtage en ordrebekræftelse med en vedhæftet faktura til den mailadresse, som du har oplyst til os ved købet af kurset. Din plads sikret ved betaling.

Alle priser er angivet eksklusive moms.

 

Kursusmateriale

Det modtagne kursusmateriale er personligt og må udelukkende benyttes til brug i den virksomhed, det er indkøbt til.

 

Aflysning af et kursus

Hvis et kursus aflyses, tilbydes du en plads et tilsvarende kursus på en anden dato eller pengene retur.

 

Afbud til kursus

Hvis du får behov for at melde afbud til et kursus, kan du gøre dette på telefon 93 10 11 11 eller info@vbl.dk.

Afmelding 30 dage før kursusstart:
Du kan frit afmelde dig kurset og få refunderet din betaling.

 

Afmelding mellem 29 dage og 14 dage før kursusstart:
Du kan frit afmelde dig kurset og vil få 50% af den indbetalte kursuspris retur.

 

Afmelding i de sidste 14 dage før kursusstart:
Kursusprisen tilbagebetales ikke, men du har mulighed for at sende en kollega.


På vores hjemmeside: www.vbl.dk/persondata-og-cookies kan du se hvordan vi behandler dine personoplysninger og mere om dine rettigheder.


VBL Rådgivnings erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det af kursisten betalte kursusgebyr, medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

VBL Rådgivning ApS er ikke ansvarlig for kursistens indirekte eller afledte tab, herunder tab af avance, tab af data, tab af omsætning eller andre økonomiske følgetab.