Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder i forbindelse med indgåelse af aftaler med VBL Rådgivning ApS, Bygmestervej 5, 5750 Ringe, CVR: 41921161

I forbindelse med opgaver behandler VBL Rådgivning ApS personoplysninger. Yderligere information findes i vores Privatlivspolitik, som findes her: www.vbl.dk/persondata-og-cookies


Priser

Alle priser er excl. moms afregnes enten med den til enhver tid gældende timepris, en forud aftalt pris eller købte klippekort.
Timeprisen reguleres årligt pr. 1. januar som udgangspunkt.


Rådgiveransvar

VBL Rådgivning ApS har tegnet en professionel rådgiveransvarsforsikring med en dækningssum på kr. 2.000.000,- pr. år. Rådgivningsansvaret kan ikke overstige dækningssummen for den tegnede rådgiveransvarsforsikring. VBL Rådgivnings ansvar ophører 2 år efter afslutningen af den opgave, som fejlen eller forsømmelsen vedrører.


Øvrige aftaler

VBL Rådgivning ApS skal udføre de aftalte opgaver og skal optræde loyalt og udelukkende varetage kundens interesser. VBL Rådgivning ApS har indenfor aftalen frihed til at planlægge og tilrettelægge arbejdets udførelse, herunder arbejdstiden og stedet for udførelsen af arbejdet.
Aftalen begrænser ikke på nogen måde VBL Rådgivnings Aps’s adgang til samtidig at udføre arbejde for andre.

Ved opgavens afslutning er VBL Rådgivning ApS forpligtet til at destruere alt materiale, der er udleveret af Kunden, ligesom VBL Rådgivning ApS skal udlevere al dokumentation, vejledninger mv. der er udarbejdet af VBL Rådgivning ApS i forbindelse med opgavens løsning til kunden, som har ret til at bruge dette. Hvor ikke andet er aftalt, har VBL Rådgivning ApS alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.


Tavshedspligt

Parterne er gensidigt forpligtede til at iagttage tavshed om alle ikke alment kendte informationer og materialer om den anden part. Tavshedspligten gælder også efter opgavens udførelse og aftalens ophør.

Opdateret: 17.12.23