DPO

DPO – Data Protection officer

 

Offentlige institutioner og myndigheder skal altid have en databeskyttelsesrådgiver, også kaldet DPO, som kan understøtte arbejdet med overholdelse af databeskyttelsesforordningen.

 

Vi kan tilbyde, at være tilknyttet som ekstern databeskyttelsesrådgiver og sikre, at I er godt stillet i forhold til rådgivning, det daglige arbejde og rapportering til ledelsen.

 

Private virksomheder skal, hvis alle følgende punkter er opfyldte:

– Behandler din virksomhed personoplysninger som en kerneaktivitet?
– Behandler I personoplysninger i stort omfang?
– Består behandlingen i regelmæssig og systematisk overvågning eller vedrører behandlingen følsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold? 

Så kan I være forpligtiget til at have en DPO – læs mere i Datatilsynets vejledning eller kontakt os og hør mere.

PRISEN varierer efter opgaven
– fra kr. 3.500 pr. måned  EXCL. MOMS